Dagblad070 | 'Meer inzage vermogenspositie instellingen'

'Meer inzage vermogenspositie instellingen'

mainImage
'Meer inzage vermogenspositie instellingen'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de VVD willen meer inzage in de vermogenspositie van Haagse welzijnsinstellingen. Haagse welzijnsinstellingen krijgen subsidie van de gemeente om maatschappelijk ondersteuning te bieden, niet om als reserve op hun bankrekening te zetten, zo redeneren beide partijen.

Daarom hebben de twee coalitiepartijen tijdens de begrotingsbehandeling vandaag een motie ingediend, die erop moet toezien dat de gemeente Den Haag meer openheid biedt over de vermogenspositie van Haagse Welzijnsinstellingen. Deze welzijnsinstellingen zijn namelijk veelal afhankelijk van subsidies afkomstig van de gemeente. Fractievoorzitters Arjen Dubbelaar (Groep de Mos) en Frans de Graaf (Haagse VVD) willen weten welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en de welzijnsorganisaties over de totstandkoming van de reserves. Aangezien welzijnsinstellingen veel subsidies ontvangen van de gemeente vragen de twee partijen zich af hoe het mogelijk is dat zij grote reserves kunnen opbouwen, zonder dat dit geld welzijn direct ten goede komt.

Voor Hart voor Den Haag en de Haagse VVD is het van belang dat de budgetten waarmee welzijnsinstellingen nu reserves opbouwen zo veel mogelijk gebruikt worden ten gunste van de hulpbehoevende inwoners van Den Haag. Het is nu namelijk niet duidelijk hoe deze reserves ontstaan. Ook willen beide partijen weten wat de gemeente als een acceptabele norm beschouwt voor reserves bij welzijnsinstellingen.


Foto: Digitaal Dagblad