Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd al 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Nederland heeft aan deze databank meer dan 28 miljoen waarnemingen gemeld en behoort daarmee tot de landen die het meest bijdragen. Dat meldt de site van NatureToday. Het overkoepelende GBIF brengt de diversiteit aan dier- en plantensoorten op onze planeet in kaart. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen en beschermen van natuur en milieu. Bij het GBIF zijn honderden publieke en private organisaties uit allerlei landen aangesloten. De verzamelde informatie is voor iedereen beschikbaar, zodat bijvoorbeeld wetenschappers en natuurbeschermers maar ook burgers eraan kunnen werken om onze planeet gezond te houden. De miljoenen waarnemingen uit ons land worden gecoördineerd door de stichting NLBIF.

(telgroep in Meijendel; foto: Dunea/Joeri Uilenreef; bron: ANP)