Nida willen spreekuren jeugdwerkers

mainImage
Nida willen spreekuren jeugdwerkers

Het door de islam geïnspireerde Nida meldt het toenemende bestaan van kinderen met probleemgedrag en ouders die moeite hebben met opvoeden en zou graag zien dat het stadsbestuur onderzoekt of eigen spreekuren van jeugd- en gezinswerkers in huisartsenpraktijken ook in Den Haag nuttig zouden kunnen zijn.

Raadslid Adeel Mahmood noemt daarbij het voorbeeld van Zwolle, waar door inzet van deze jeugd- en gezinswerkers het aantal aanmeldingen voor een psycholoog of jeugd-GGZ is afgenomen. Complicaties rondom kinderen en hun gezinnen werden daar in een preventieve fase aangepakt. Het voorkomt onnodig medicaliseren en stigmatiseren.

In Rotterdam, weet Nida, draait er momenteel ook een dergelijke pilot, uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De jeugdverpleegkundige fungeert daar tevens als schakel tussen de huisarts, het wijkteam en het wijknetwerk.

Mahmood wil weten of deze pilots mogelijk eerder al eens in Den Haag hebben gedraaid en zo niet of ze kunnen worden ingevoerd.


| Foto: Digitaal Dagblad