PvdA: Modale inkomens vergeten in woonagenda

mainImage
PvdA: Modale inkomens vergeten in woonagenda

Eindelijk staat betaalbaar wonen boven aan de agenda. Daar is de Haagse PvdA ontzettend blij mee, stelt de partij in reactie op de woonvisie van het Haagse stadsbestuur. De PvdA vindt het een goede zaak dat het grote probleem op de Haagse woningmarkt wordt erkend: lage en middeninkomens komen er simpelweg niet meer tussen. Fractievoorzitter Martijn Balster is echter wel zeer bezorgd over het gebrek aan daadwerkelijke actie voor mensen met een modaal inkomen. “Zij komen in dit plan verder op achterstand, zullen langer moeten wachten op een woning en worden ofwel in de handen van malafide huisjesmelkers of uit de stad gejaagd.

De Haagse PvdA ziet helaas een flink gebrek aan ambitie om voldoende betaalbare woningen voor mensen met een modaal inkomen te bouwen. Balster. “Op dit moment zijn er 80.000 sociale huurwoningen, waar mensen wonen die er het volste recht op hebben. Als die mensen al een duurder huis kunnen betalen, kunnen ze niets anders vinden. Tegelijkertijd wachten er nog eens 60.000 Hagenaren op een sociale huurwoning.”

Volgens de PvdA doet het stadsbestuur niets met dit gegeven. De ambitie van 750 nieuwe woningen per jaar, die al jaren geldt en nog niet half wordt gehaald, wordt niet verhoogd. Ook de investeringscapaciteiten van Haagse corporaties moeten wat betreft de PvdA omhoog, want op dit moment hebben ze geen geld om te investeren. “Helaas doet het college hier niets aan,” stelt Balster. “Het enige dat het college voorstelt is om marktpartijen de bouwopgave van corporaties over te laten nemen. Nou, dan weet je een ding zeker: dan zijn woningen al snel weer onbetaalbaar.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is daarentegen blij met de net gepresenteerde woonagenda. Raadslid William de Blok: “Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zijn geland in deze woonagenda. En dat is een goede zaak. Zo is er in de woonagenda aandacht voor woonruimte voor onmisbare beroepen zoals leraren, agenten en mensen die in de zorg werken! Onze motie voor meer middeldure huur is overgenomen, woningsplitsen wordt tegengegaan en er komt meer aandacht voor groepswonen. Wij zijn voor betaalbare huurwoningen en deze gaan we de komende jaren realiseren. Dit zijn een voor een speerpunten uit ons verkiezingsprogramma!”


| Foto: Digitaal Dagblad