PvdD ergert zich aan terrasverwarmers

mainImage
PvdD ergert zich aan terrasverwarmers

De Partij voor de Dieren vindt terrasverwarmers een onwenselijke vorm van energieverspilling. Raadslid Barker verwijst daarbij naar de afgesproken energiebesparingsplicht. Maar hij weet ook dat bij eerdere protesten tegen terrasverwarming de gemeente besloot om geen verbod in te stellen.

Binnen de ergernis van de Partij voor de Dieren zijn er twee besluiten die elkaar bijten. Ten eerste is in het Activiteitenbesluit van milieubeheer opgenomen dat bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of met een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van meer dan 25.000 m3 verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Maar daar staat tegenover dat na een jarenlang verbod van terrasverwarming door de gemeente Amsterdam uiteindelijk de Raad van State dit ‘’onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd’’ vond.

In die tegenstelling probeert de PvdD van Den Haag het opnieuw en heeft een lijst aan vragen opgesteld. Het is raadslid Barker zelfs een juridisch onderzoek waard en test daarbij de hulp en politieke betrouwbaarheid van coalitiepartij GroenLinks.  ''Maar wat het met diertjes te maken heeft is ons een raadsel’’, luidde een opmerking in geïrriteerde liberale kringen.


Foto: Digitaal Dagblad