PVV wil geen euro kwijt aan expatkinderen

mainImage
PVV wil geen euro kwijt aan expatkinderen

De PVV in Den Haag heeft het stadsbestuur naar haar bereidheid gevraagd geen geld vrij te maken voor taalonderwijs voor kinderen van kennismigranten. In plaats daarvan wil raadslid Karen Gerbrands dat de ouders door de gemeente op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen.

Bekend is dat de basisscholen in Den Haag worstelen met de grote toename van expatkinderen. Ook andere lokale politieke partijen hebben vragen gesteld over de wachtlijsten en de te nemen maatregelen. De PVV voegt daar het verzoek van een begroting aan toe en wil weten hoeveel euro er door Den Haag per expatkind betaald wordt ‘’wetende dat het Rijk geen extra geld voor taalonderwijs beschikbaar stelt omdat het veelal kinderen van hoogopgeleide ouders betreft’’, aldus Gerbrands.


Foto: Digitaal Dagblad