Raad behandelt Stop Boskap Madurodam

mainImage
Raad behandelt Stop Boskap Madurodam

Duizenden Hagenaars hebben de petitie ondertekend die ervoor pleit om van Madurodam geen breed attractiepark te maken. Ze vinden uitbreiding niet passen in de kwetsbare omgeving van de Scheveningse Bosjes en naburige woonwijken. Aan het einde van de maand behandelt de raad de petitie Stop Boskap Madurodam, waarin aan de hand van de berekeningen die bij het ontwerp-bestemmingsplan naar voren zijn gekomen voor de ondertekenaars bevestigd wordt dat er ook binnen het bestaande terrein nog veel overdekte attracties te realiseren zijn.

‘’Nergens wordt aangetoond dat er nog meer oppervlakte nodig is waarvoor alle besluiten die het groen beschermen moeten worden herzien’’, aldus de bewonersgroep. ‘’Madurodam beweert bovendien zelf dat het in toekomstige behoeften aan vernieuwing kan voorzien door vervanging van oud voor nieuw. En tenslotte is er nog de toekomstige mogelijkheid om na realisatie van de plannen van de Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark een bescheiden uitbreiding aan de minder kwetsbare voorkant te realiseren.’’

In een recent lange brief aan het stadsbestuur brengt de protesterende belangenorganisatie naar voren dat er in 1992 al een uitbreiding van Madurodam heeft plaats gevonden en dat er toen al een stuk bos werd gekapt. ''Daarbij is afgesproken dat er verder geen aantasting van het duinbos meer zou plaatsvinden.’’
De eindconclusie van de bewoners is dat – als Madurodam na de gerealiseerde bebouwing op het huidige oppervlak – aantoonbaar meer ruimte nodig heeft, dat uitbreiding richting tennisvereniging De Bataaf meer voor de hand ligt.

De bomenstichting Den Haag is trouwens ook in het verweer tegen het ontwerp-bestemmingsplan.


Foto: Digitaal Dagblad