‘Stad is armlastig; financiële reserves zijn geplunderd’

mainImage
‘Stad is armlastig; financiële reserves zijn geplunderd’

Het vorige stadsbestuur van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA heeft geld als water gespendeerd en laat het toekomstige college van burgemeester en wethouders berooid aan de nieuwe klus beginnen. Zegt Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), die als eerste vertegenwoordiger van de lokale oppositie in de raad heeft gereageerd op de vandaag door de gemeente Den Haag gepresenteerde jaarrekening. Wethouder Tom de Bruijn van Financiën kijkt er uiteraard heel anders tegenaan. “We laten de gemeentelijke financiën gezond achter voor het nieuwe college.”

De stad komt over 2017 uit op een negatief resultaat van 13,7 miljoen euro. Onthutsender nog dan dit tekort vindt Pieter Grinwis de volgens hem structurele tekorten in de bijstand, zorg (Wmo) en jeugdhulp.

“Het tekort op deze drie posten is samen meer dan 75 miljoen euro. Nu de stofwolken van de decentralisaties zijn opgetrokken en het collegebeleid volledig is geïmplementeerd, zien we dat er grote tekorten zijn in het sociale domein. En het lijkt er op dat dit niet incidentele tegenvallers zijn, maar structurele tekorten waar we ook de komende jaren tegenop zullen moeten boksen. Kijk alleen maar naar het tekort op de bijstand. Dat was in 2015 26,4 miljoen, in 2016 was dat al opgelopen tot 48,2 miljoen en in 2017 is het tekort zelfs 56,8 miljoen euro. Dit legt een forse hypotheek op de toekomst van onze stad,” aldus Grinwis.

Meevallers van Rijk

Dat de balans uiteindelijk uitkomt op een negatief resultaat van ‘slechts’ 13,7 miljoen euro, komt door meevallers elders, zoals extra inkomsten uit belastingen en bijdragen van het Rijk. Niettemin stelt Grinwis vraagtekens bij de houdbaarheid van de financiën op de lange termijn.

“Als je kijkt naar de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen) is die onder dit college elk jaar slechter geworden. Van meer dan 35% in 2014 naar nauwelijks meer dan 27% in 2017. Dit eilandenrijk, zoals het college de afgelopen jaren heeft geopereerd, is enkel bij elkaar gebleven door een heel dikke portemonnee waaruit rijkelijk is gespendeerd. Nu zijn de reserves geplunderd, de solvabiliteit is verslechterd, de laatste jaarrekening is afgesloten met een negatief resultaat. Kortom, het nieuwe college mag zijn klus beginnen met een lege portemonnee. Laat ze alsjeblieft niet de vlucht naar voren kiezen door Eneco te verkopen, maar lef tonen door structurele tekorten structureel aan te pakken,” aldus de oproep van Grinwis aan Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, die op dit moment onder leiding van Edith Schippers onderhandelen over het nieuw te vormen stadsbestuur.

Wethouder rooskleuriger

In zijn begeleidend commentaar ziet Tom de Bruijn, als wethouder belast met de portefeuille financiën, de cijfers rooskleuriger. “We houden de financiën goed op orde. Het tekort van 13,7 miljoen was in het halfjaarbericht al aangekondigd en wordt opgevangen door de reserves van de gemeente. We laten de financiën gezond achter voor het nieuwe college. In het licht van de grote uitdagingen die we ons in 2017 hebben gesteld, sluit ik dit boekjaar dan ook naar tevredenheid af.”

Belangrijkste oorzaak van het tekort is volgens De Bruijn dat Den Haag van de Rijksoverheid te weinig geld heeft ontvangen voor het betalen van alle bijstandsuitkeringen, terwijl de gemeente daartoe wel wettelijk verplicht is. “Ook is er bij de jeugdhulp meer uitgegeven dan begroot. Zo is er in 2017 aan meer mensen zorg verleend en werden er afgelopen jaar nog achterstallige declaraties uit 2015 en 2016 gedaan. Omdat er in de begroting wel rekening is gehouden met deze risico’s, kan het tekort worden opgevangen uit de eigen reserves,” aldus de wethouder.

Daarnaast zijn er “flinke investeringen” gedaan in onder meer de groei van de economie, de duurzame ontwikkeling van de stad, de openbare ruimte, bereikbaarheid en werkgelegenheid. De Bruijn: “Dit heeft tot mooie resultaten geleid, zoals de dalende werkloosheid en de groei van het toerisme, wat weer zorgt voor veel extra werkgelegenheid. We hebben met dit college de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid gevoerd, maar ook volop geïnvesteerd in de stad; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor,” aldus De Bruijn optimistisch.

D66: stabiele koers

Welhaast vanzelfsprekend kijkt ook D66, de partij van Tom de Bruijn, met tevredenheid naar de jaarrekening. “De cijfers laten zien dat Den Haag een stabiele koers vaart en investeert in de stad van de toekomst. Den Haag is financieel gezond,” zegt fractievoorzitter Robert van Asten. “Het is mooi dat het de gemeente lukt om te investeren in onze stad en gelijktijdig de lasten voor inwoners laag te houden.”

Wel deelt Van Asten de zorgen van Grinwis op het gebied van de bijstandsuitkeringen. “We moeten de komende tijd zorgen dat meer Hagenaars aan het werk komen en een echte baan vinden.”

(Pieter Grinwis (midden) van ChristenUnie/SGP hier samen met (links) Arnoud van Doorn van Partij van de Eenheid, Adeel Mahmood van NIDA en geheel rechts Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten)


Foto: Digitaal Dagblad