Te veel Haagse kinderen thuis van school

mainImage
Te veel Haagse kinderen thuis van school

Voor veel autistische kinderen in Den Haag blijkt het lastig te zijn om een geschikte plek binnen het onderwijssysteem te vinden, omdat zij precies tussen het reguliere en het speciale onderwijs invallen. In 2016 is er weliswaar door onder andere de gemeente Den Haag het Thuiszitterspact ondertekend om het aantal thuiszitters omlaag te brengen, maar dit heeft niet geleid tot een vermindering. De PvdA vindt dat zorgwekkend en kwalijk. En wat minstens zo vreemd is en waarover raadslid Mikal Tseggai inmiddels nu vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur, is dat gedurende de tijd dat kinderen thuis zitten de afdeling Leerplicht in Den Haag zich niet of nauwelijks of in enkel geval zelfs nooit meldt.

Het schijnt in Den Haag te gaan om 121 kinderen die langer dan drie maanden thuiszitten. Tseggai wil zekerheid over dat getal, juist omdat het streven het pact is dat in 2020 geen enkel kind langer dan deze periode thuis mag zitten zonder passend onderwijsaanbod.


Foto: Digitaal Dagblad