'Tussentijdse raadsverkiezingen moet kunnen'

mainImage
'Tussentijdse raadsverkiezingen moet kunnen'

Als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) ligt dan krijgen gemeenten meer mogelijkheden om hun eigen bestuur in te richten. Zij wil bijvoorbeeld ruimte geven voor het organiseren van tussentijdse raadsverkiezingen en de mogelijkheid om zelf het aantal raadsleden te bepalen. Ook verruiming van het lokaal belastinggebied behoort wat Ollongren betreft tot de mogelijkheden. Gemeenten die met elkaar willen samenwerken in nieuwe concepten, zoals een federatie, moeten die ruimte kunnen krijgen. Als een provincie gemeentelijke taken over wil nemen, moet dat, in overleg met betrokken gemeenten, kunnen. Aan de andere kant zouden grote gemeenten meer taken zelf moeten kunnen uitvoeren.

Het toelaten van meer diversiteit in het decentraal bestuur helpt Nederland verder, zo stelt Ollongren. Problemen in de ene gemeente, regio of provincie, spelen niet in andere gemeenten, regio’s of provincies. Daarom moet maatwerk mogelijk zijn. De genoemde oplossingen – zoals de omvang raad, tussentijdse verkiezingen, federatie – schuren wel met de huidige wettelijke kaders. De minister stelt dan ook randvoorwaarden aan de mogelijkheden tot die bestuurlijke diversiteit.

De keuzes moeten passen in het speelveld van de democratie en de rechtsstaat. Daarbij doelt ze op de autonomie van gemeenten, de democratische verantwoording van bestuur, de scheiding tussen de uitvoerende en controlerende macht, de politieke verantwoordelijkheid van het college voor hun ambtenaren en de eisen die aan bestuurders worden gesteld op het gebied van integriteit en onverenigbaarheid van functies.

Binnen de Gemeente- en Provinciewet moet Ollongren op zoek naar ruimte voor experimenten, maar volgens de minister is er die wel.


Foto: Digitaal Dagblad