Een op de zeven ondervraagde bewoners (15 procent) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen. Volgens de onderzoekers hangt dat gemis niet zozeer samen met fysieke beperking, als wel met het negatief ervaren van de kwaliteit van het leven. "Bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven."

De ondervraagden zijn goed te spreken over de diversiteit in de tehuizen. De overgrote meerderheid (82 procent) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent heeft het idee dat hun levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling. Homoseksuele, lesbische en biseksuele bewoners ervaren ook voldoende ruimte om zichzelf te zijn. 73 procent heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel, 10 procent vindt die geaardheid wel vervelend.

Voor het onderzoek zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen.