Voordrachten Humanistische Prijs Haaglanden 2019

mainImage
Voordrachten Humanistische Prijs Haaglanden 2019

Eenmaal in de twee jaar reikt het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden de Humanistische Prijs Haaglanden uit aan organisaties of personen die zich hebben onderscheiden in een bepaalde discipline in relatie tot de uitgangspunten van het humanisme, zoals vrijheid, zelfbeschikking, gelijke behandeling, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. In 2019 zal de Humanistische Prijs Haaglanden worden toegekend aan een kunstuiting die een bijdrage levert of heeft geleverd aan kunst als verbindend en helend element in relatie tot de kernwaarden van het humanisme. Alle kunstuitingen komen voor de prijs in aanmerking: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, architectuur, literatuur en poëzie, zolang ze een relatie met de uitgangspunten van het humanisme hebben.
De prijs is bedoeld als stimulans voor nieuwe en/of vernieuwende initiatieven, waarbij nieuwe doelgroepen worden aangeboord en het initiatief eventueel drempelverlagend werkt naar de meer traditionele kunstvormen. Te denken valt ook aan gezamenlijke activiteiten van of gezamenlijk bezoek aan een kunstuiting.
De voordracht kan gestuurd worden naar info@humanistischverbonddenhaag.nl onder vermelding van naam en adres van de organisatie of persoon en waarom de organisatie/persoon in aanmerking zou moeten komen voor de prijs.
De prijs bestaat, naast maatschappelijke erkenning en zichtbaarheid, uit een geldbedrag van 1.000,00 euro en een herinneringsbeeldje.
Voordrachten kunnen tot 1 maart 2019 worden ingediend.


| Foto: Digitaal Dagblad