VVD jaagt in Den Haag op Nashville-pro's

mainImage
VVD jaagt in Den Haag op Nashville-pro's

Judith Oudshoorn-van Ginderen van de Haagse VVD hoopt dat burgemeester Krikke haar verzoek aan het college zal ondersteunen om te onderzoeken of er onder de Nederlandse ondertekenaars van de ‘middeleeuwse’ Nashville-verklaring ook Haagse personen, kerken of instanties zijn te vinden.

Als dat waar blijkt zou het liberale raadslid het erg op prijs stellen wanneer het stadsbestuur ‘’een goed gesprek’’ aan gaat met de ondertekenaar en als die dat weigert ‘’bent u dan bereid om dit te laten meewegen bij het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies die zij ontvangen?’’, vraagt zij.

In de Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. Ook wordt de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen. Het Amerikaanse statement wordt, zoals bekend, ook in Nederland door honderden orthodoxe protestanten onderschreven, onder wie Tweede Kamerlid Kees van der Staaij.


Foto: Digitaal Dagblad