Dagblad070 | Wethouder maakt geld vrij vervoer wilde dieren

Wethouder maakt geld vrij vervoer wilde dieren

mainImage
Wethouder maakt geld vrij vervoer wilde dieren

Er komt een structurele financiële tegemoetkoming voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Een amendement van de Partij voor de Dieren dat daartoe opriep is bij de begrotingsbehandeling aangenomen. Niet iedereen van het stadsbestuur wilde er aanvankelijk geld aan besteden, maar uiteindelijk heeft wethouder Richard de Mos van Groep de Mos het PvdD-amendement omarmd.

In het coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. De Partij voor de Dieren is al sinds 2013 in touw om een structurele vergoeding voor het vervoer van gewonde wilde dieren rond te krijgen. Daarom had de partij het college gevraagd of deze vergoeding onder deze “ruimhartige ondersteuning” zou vallen. “Continuering van die vergoeding hoort daar wat ons betreft bij,” was daarop het antwoord van het college. Desondanks was in de begroting niets terug te vinden over het vrijgemaakte budget voor de tegemoetkoming aan de dierenambulance.

Gemeenteraadslid Robin Smit (PvdD): “Haagse wilde dieren raken onder andere gewond in de openbare ruimte door tramleidingen of zwerfvuil op straat of in sloten. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze dieren te helpen en met deze financiële tegemoetkoming reikt het college de dierenambulance de helpende hand. Het is goed dat het college zich, na wat aandringen, aan zijn woord houdt en dat het zijn zorgplicht serieus neemt.”


Foto: Digitaal Dagblad