Dagblad070 | Wisseling wacht bij paleis moet trekpleister worden

Wisseling wacht bij paleis moet trekpleister worden

mainImage
Wisseling wacht bij paleis moet trekpleister worden

Groep de Mos is ontevreden over de populariteit van Den Haag. Terwijl uit cijfers is gebleken dat de Koninklijke identiteit van de stad erg groot is onder het publiek in Nederland, wordt er volgens de grootste politieke partij van Den Haag te weinig mee gedaan. Dat is de reden dat raadslid Ralf Sluijs besloten heeft om het college van B&W nu officieel per brief te herinneren aan de toezegging dat er een wisseling van de wacht bij Paleis Noordeinde onderzocht zou gaan worden.

‘’In het collegeakkoord staat de ambitie om Den Haag als toeristenstad, samen met de regio en Amsterdam beter te ‘vermarkten’. Dat zal dan ook een positieve invloed hebben voor de binnenstad’’, vindt Sluijs, die de verruiming van de winkeltijden op prijs heeft gesteld, ook het binnenhalen van Cirque du Soleil, ‘’maar welke inspanningen gaat het college nog meer verrichten om de Haagse binnenstad aan te laten sluiten bij de landelijke top?’’


Foto: Digitaal Dagblad