Zijn alle 726 statushouders gehuisvest in Den Haag?

mainImage
Zijn alle 726 statushouders gehuisvest in Den Haag?

Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat landelijk zo’n 4.500 statushouders wachten op de huisvesting waar zij wettelijk recht op hebben. BZK benoemt het tekort aan vooral sociale woningvoorraad als het meest voorname knelpunt hierin.

In 2018 had Den Haag een taakstelling van 726 statushouders en De Haagse raadsleden Mariëlle Vavier (GroenLinks) en Hanneke van der Werf willen nu weten of het stadsbestuur hieraan heeft voldaan en – vooruitkijkend – hoe het staat met de beschikbare sociale woningvoorraad voor deze doelgroep in 2019.

Mocht uit de beantwoording van het stadsbestuur blijken dat Den haag tekort is geschoten in zijn taak – wat min of meer aan de stijl van de brief van GroenLinks en D66 valt af te lezen – ''wat doet de gemeente dan om deze groepen alsnog conform de taakstelling te huisvesten?’’


Foto: Digitaal Dagblad