Dagblad070 | Zuiderstrand nu verzamelplaats van wrakhout en afval

Zuiderstrand nu verzamelplaats van wrakhout en afval

mainImage
Zuiderstrand nu verzamelplaats van wrakhout en afval

Foto’s tonen aan dat na het afbreken van de strandtenten op het Zuiderstrand meubilair, verpakkingen, wrakhout en ander afval is blijven liggen. Onaanvaardbaar vindt GroenLinks. Bovendien is aangetoond dat er op een deel van het wrakhout spijkers uitsteken. Gevaarlijk voor spelende kinderen en honden.

Raadslid Maarten De Vuyst wil – ook al is het inmiddels november – dat de strandtenthouders er alsnog op worden aangesproken en dat er voor de toekomst afspraken moeten worden gemaakt, zodat er bij nalatigheid sancties kunnen gelden. Eigenlijk vindt hij dat die handhaving ook van toepassing is op de voorbije zomer, zodat de kosten voor het opruimen van de troep alsnog op de strandtenthouders moet kunnen worden verhaald.


Foto: Digitaal Dagblad