Zwaar bouwverkeer geweerd op Houtrustweg

mainImage
Zwaar bouwverkeer geweerd op Houtrustweg

Het college van Den Haag wil het zwaar vrachtverkeer weren van de Houtrustweg. Momenteel wordt er een verbinding aangelegd tussen de Kranenburgweg en de Houtrustweg ter hoogte van de Pluvierstraat en binnenkort een tijdelijke bouwweg langs de Norfolk ontwikkeling. Zodoende ontstaat er een goede verbinding voor het bouwverkeer in de richting van het Zuiderstrandtheater en hoeft het vrachtverkeer niet meer via de Houtrustweg, tussen de Duindorpdam en de Pluvierstraat te rijden. Als de gehele Norfolkontwikkeling klaar is, wordt deze weg weer verwijderd. Deze route zal door middel van bebording goed worden aangegeven. Raadslid René Oudshoorn stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van gevaarlijke verkeerssituaties op de Houtrustweg en is blij met deze toezegging van het stadsbestuur.

René Oudshoorn: "Ik ben blij dat het college mijn vragen heeft opgepakt, want de situatie is echt gevaarlijk! Fietsers kwamen ernstig in het gedrang op de smalle Houtrustweg en werden door zwaar bouwverkeer gedwongen over het trottoir te fietsen. Veel chauffeurs van zware trucks houden zich niet aan de afspraken, namelijk door via de Kranenburgweg rijden maar zij volgen hun navigatiesysteem naar de bouwplaats op het Norfolkterrein. Aan het eind van de Houtrustweg komen ze achter deze vergissing en draaien weer terug, zo rijden deze wagens twee keer onnodig op deze toch al zo smalle weg. Als zo'n kolos op door de straat rijdt is er geen enkel ruimte meer voor fietsers, op drukke stranddagen vluchten hordes fietsers het trottoir op. Dit levert echt grote problemen op! Boze bewoners hebben eerder al een keer de straat versperd uit angst voor hun fietsende en spelende kinderen. Ik hoop dat de bebording straks voldoende zal zijn om dit te voorkomen".


| Foto: Digitaal Dagblad