Het nieuws ligt op straat; dat geldt uiteraard voor journalisten. Maar wijkagenten kunnen er ook wat van, zeker als ze werkzaam zijn in de Schilderswijk, zoals (op de foto van links naar rechts) Hanneke Douwes, George Middag en Maarten van Mierlo. De een krijgt in het zadel een mogelijke fietsendief of -heler in het vizier, de ander vindt opeens een zak medicijnen. Wijkagent; het is een functienaam uit oude tijden, maar ze bewijzen elke dag opnieuw weer hun uitzonderlijke waarde voor de wijken van nu.

Print Friendly, PDF & Email