Ronald Haverman roept de lokale politiek in Den Haag op om verkeerswethouder Tom de Bruijn niet onverkort te steunen bij zijn plan om de algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen. “U gooit de deur dicht voor deelfiets-innovatie als u zijn voorstel onveranderd overneemt,” stelt de bedenker van de OV-fiets in een brief aan de commissie leefomgeving.

Aanbieders van deelfietsen mogen zich in Den Haag vestigen op voorwaarde dat zij zorgen voor fietsparkeervoorzieningen van waaruit de deelfietsen kunnen worden verhuurd. Deze bepaling wil de wethouder opnemen in een gewijzigde APV om overlast van onbeheerde deelfietsen op straat te voorkomen. Dit deed oBike – een internationale aanbieder van deelfietsen, die inmiddels actief is in Amsterdam en Rotterdam – eerder al besluiten af te zien van uitbreiding naar Den Haag.

Haverman: “Er staat een belangrijke vooruitgang op het gebied van deelfietsen voor de deur: free floating deelfietsen die je open ‘appt’. Deze fietsen hebben grote maatschappelijke voordelen. Den Haag zou er daarom voor kunnen kiezen om wél de regie over deelfietsen in eigen hand te nemen én tegelijkertijd innovatie niet uit te sluiten; dat betekent: wel de APV wijzigen zodat de gemeente deelfietsen kan reguleren door vergunningen, terwijl de gemeente zich dan niet beperkt tot ‘ouderwetse’ deelfiets-concepten en de handen vrijhoudt voor innovaties.”

Natuurlijk, zegt Haverman, zien we allemaal om ons heen dat de moderne deelfiets nog kinderziekten heeft. Dat mag echter geen reden zijn om de deur voor een mooie deelfiets-toekomst dicht te gooien en met auto of paard en wagen door de stad te blijven rijden.

Samen met Luud Schimmelpennink, de ontwerper van het Amsterdamse Witte Fietsenplan – de deelfiets avant la lettre (1965) – deed Haverman onlangs in De Correspondent een aantal suggesties om innovatie te stimuleren en toch de regie in handen van de overheid te laten.

Zoals: deelfietsen moeten fietsen en niet stilstaan. Spreek een maximumtijd af dat de fietsen gemiddeld stil mogen staan, anders moeten ze worden weggehaald. En: een gemeente moet inzage krijgen in de locatie- en gebruiksgegevens, zodat ze hier ook zelf beleid op kan maken en kan controleren of de deelfietsen voldoende fietsen. Plus: overal een fiets met één account; de deelfietsen moeten aan een open standaard voldoen zodat de reiziger met één account of app fietsen van verschillende aanbieders kan openen. “Maar de overheid moet niet verwachten dat vrijwilligers die open standaard gratis kunnen ontwikkelen, terwijl commerciële partijen daar niet aan meewerken. Hier is geld voor nodig. En medewerking van grote commerciële partijen, waaraan de overheid gewoon eisen moet stellen.”

De OV-fiets is bedacht door Ronald Haverman, die Den Haag nu oproept de deur niet dicht te gooien voor andere deelfiets-innovaties. (foto: Alper Çugun / Creative Commons)

 

Print Friendly, PDF & Email