Hagenaars die een hulpmiddel krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen vanaf 1 februari kiezen uit twee leveranciers. Ook kunnen zij op de website van de gemeente Den Haag dan zelf checken hoe die leveranciers van onder meer scootmobielen, wandelstokken, rollators en looprekken scoren.

Deze vernieuwingen staan in het nieuwe contract dat wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie, Zorg en Havens deze week heeft afgesloten met de leveranciers Medipoint en Jens Beenhakker. Tot nu toe was er in Den Haag één leverancier voor de hulpmiddelen, dat worden er straks dus twee. Als mensen zelf geen keuze maken, dan zal de gemeenten een toewijzing aan één van de leveranciers doen.

Volgens wethouder Klein heeft het werken met twee leveranciers een aantal voordelen. “Naast het bieden van keuzevrijheid, beogen we de gecontracteerde leveranciers daarmee te prikkelen tot een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. De tevredenheid van de gebruikers wordt per leverancier gepubliceerd op de website van de gemeente zodat er voor de gebruikers ook echt iets te kiezen valt en een optimale dienstverlening van een leverancier wordt beloond.”

Het is de bedoeling dat de service aan de gebruikers van hulpmiddelen wordt verbeterd. Zo wordt georganiseerd dat zij dichtbij huis terecht kunnen voor het noodzakelijke onderhoud en reparaties. De leveranciers van de hulpmiddelen zullen namelijk op vaste dagen en tijdstippen en op vaste plaatsen in de Haagse wijken aanwezig zijn.

Print Friendly, PDF & Email