18.5000 Nieuwe woningen rond stations

mainImage
18.5000 Nieuwe woningen rond stations

Het aantal inwoners van de stad stijgt de komende jaren met ongeveer 4.000 tot 5.000 per jaar tot 630.000 inwoners in 2040. Daarom gaat de gemeente nieuwe woningen bouwen, voornamelijk rondom stations.

Om Den Haag leefbaar te houden, kijkt de gemeente goed waar de woningen komen. Ze worden bijvoorbeeld alleen gebouwd op plekken waar de stad er volgens het stadsbestuur beter van wordt.

Het bouwen wordt beperkt tot het economische centrum van de stad: het Central Innovation District (CID). Dat zijn de gebieden rond de grote stations van de stad (CS, HS en Laan van NOI).

De gemeente verwacht dat het inwonersaantal in dat gebied de komende twintig jaar het meeste zal toenemen. Er komen 18.500 woningen en duizenden nieuwe werk- en ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en scholen. De gemeente maakt geen nieuwe Vinex-wijk.

De omgeving rond de stations is volgens het Haagse college van B&W nu nog onaantrekkelijk. Door de combinatie van hoogbouw, bereikbaarheid en veel groen kunnen inwoners hier straks met plezier wonen, werken en leven, zo stelt de gemeente Den Haag.

Er komen gebouwen met open ruimtes op de begane grond. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. Het verschil tussen buiten en binnen valt hier nauwelijks meer op. Daarnaast wordt wonen, werken en onderwijs in de nieuwe gebieden zoveel mogelijk gecombineerd. Ook komt er meer groen in, op en rond de nieuwe Haagse hoogbouw.


Foto: Digitaal Dagblad