Bewoners willen geen hotel aan de haven

mainImage
Bewoners willen geen hotel aan de haven

De bewonersorganisatie Havenkwartier in Scheveningen heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de bouw van een hotel aan de haven op de locatie Dr. Lelykade 2.
De komst van het flatgebouw maakt de werkzaamheden van visserij, visverwerking en havengebonden bedrijvigheid onmogelijk, schrijft voorzitter Teun van Dijk in een brief aan het stadsbestuur.

Bovendien voelt zijn organisatie zich misleid. De oorspronkelijke benoeming van de optie luidde: hotel met maximaal 75 kamers. Nu blijkt het college toestemming te hebben gegeven voor de bouw van een hotel met 144 kamers onder de noemer: bedrijfsverzamelgebouw. Maar de crux, aldus Van Dijk, blijft ''dat het voor bestaande gebruikers met de komst van een hotel onmogelijk wordt om te blijven functioneren, aangezien de noodzakelijke kaderuimte voor de kleine vissers en de olieboot vervangen gaat worden door een doorgangsweg op de kade.’’

De brief van de bewonersorganisatie Havenkwartier is in behandeling bij de adviescommissie bezwaarschriften.


Foto: Digitaal Dagblad