Haagse nieuwbouw mag geen gasaansluiting meer

mainImage
Haagse nieuwbouw mag geen gasaansluiting meer

Door de wijziging van de Gaswet sinds 1 juli is het ook in Den Haag niet meer toegestaan om voor nieuwbouwwoningen en andere kleine gebouwen een gasaansluiting te (laten) maken. Mensen, of partijen die wel al hebben gekozen voor een gasaansluiting en nog geen vergunningaanvraag voor de nieuwbouwwoning bij de gemeente hebben ingediend, zullen volgens de nieuwe regels hun bouwplan moeten aanpassen. De gasaansluiting moet dan in het plan worden vervangen door een andere manier om warmte en warm water te krijgen.

“Deze aanpassingen moet u zelf betalen. Bespreek zo snel mogelijk met uw architect, energie-adviseur en/of bouwbedrijf op welke manier zij de oplossing voorstellen. Veel bouwbedrijven hebben hier al oplossingen voor gevonden. Daarna kunt u uw vergunning aanvragen,” aldus de gemeente.

In het geval er voor het nieuwbouwplan een aanvraag voor een gasaansluiting bij netbeheerder Stedin is gedaan, kan er gebruik worden gemaakt van de zogeheten ‘inkeerregeling’ van Stedin. Voor meer informatie over deze inkeerregeling kunt u contact opnemen met de Energietransitiedesk van Stedin, via het e-mailadres energietransitie@stedin.net en telefoonnummer (010) 890 96 91.

Vragen over een (lopende) vergunningaanvraag omgevingsvergunning of het bouwplan waarvoor binnenkort een aanvraag wordt ingediend, kunnen worden gesteld aan het Klantcontactcentrum van de gemeente. Meer informatie over het verduurzamen van woningen en duurzame energie- en warmtevoorzieningen vindt u op deze website.

(foto: Duurzaam Den Haag)


| Foto: Digitaal Dagblad