Hoofdbureau Haagse politie verhuist naar Binckhorst

12 April 2018, 11:09 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De politie heeft het voornemen het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag eind 2023 te verhuizen van de Burgemeester Patijnlaan naar een nog te bouwen pand op een locatie in de Binckhorst. Als toekomstige locatie heeft de politie een stuk grond op het oog dat ligt ingeklemd tussen de Supernovaweg, de Wegastraat en de Pegasusstraat.

De nieuwe locatie ligt aan de rand van het herontwikkelingsgebied de Binckhorst. Hier wordt al jaren hard gewerkt om het voormalige industriegebied om te turnen in een groene en waterrijke wijk. Het plan van de politie is dinsdag 10 april besproken in het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. Naar verwachting tekenen politie en gemeente eind april een intentieovereenkomst.

De keuze voor nieuwbouw van het hoofdbureau voor de politie-eenheid Den Haag is niet verrassend. De afgelopen jaren bleek steeds vaker dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. Grote aanpassingen - en dus verbouwingen - zouden nodig zijn om het pand weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand.

Circa 1900 fte

Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, bleek het gunstiger om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek bleek dat er in de gemeente Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw hoofdbureau. Om die reden is gekozen voor nieuwbouw. Op lange termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan, aldus de gemeente.

In het toekomstige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag worden onder meer de eenheidsleiding en -staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) gehuisvest. In totaal komen er circa 1900 fte te werken. Net als bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, krijgt het toekomstige bureau geen publieksfunctie.

Zodra de politie-eenheid Den Haag het nieuwe hoofdbureau in gebruik neemt, naar verwachting eind 2023, worden vier panden overbodig. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.

Diversiteit in het gebied

Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling Kerngebieden): “Het is prachtig dat de politie kiest voor de Binckhorst. Het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag past uitstekend in de ontwikkelingen van de Binckhorst en zorgt voor diversiteit in het gebied. Zo werken we gestaag door aan de ontwikkeling van een nieuw woon-werk-gebied in het centrum van Den Haag.”

“Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Als politie spelen wij hier in ons werk dagelijks op in. Dit heeft ook effect op onze huisvesting. Het huidige hoofdbureau van onze eenheid aan de Burgemeester Patijnlaan is zowel in technisch als in functioneel opzicht zo verouderd, dat het niet meer voldoet,” zegt Marcel Jansen, hoofd bedrijfsvoering van de politie-eenheid Den Haag. “Met het nieuwe hoofdbureau dat we nu voor onze eenheid gaan bouwen, krijgen we een goed, toekomstbestendig pand dat past bij de politie van deze tijd en aansluit bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt.”

(het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan; foto: gemeente Den Haag)