Plein 1813 op de schop door komst ambassade Israël

19 July 2018, 11:30 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De openbare ruimte op en rond Plein 1813 wordt aangepast. Er komen onder meer nieuwe veiligheidsmaatregelen. Deze houden verband met de komst van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. De gemeente Den Haag wil meteen de gelegenheid te baat nemen om de inrichting van het plein te verbeteren en het plein groener te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept voorlopig ontwerp voor de herinrichting inmiddels goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak.

De afgelopen maanden is de gemeente samen met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden aan de slag gegaan om de inrichtingsprincipes verder uit te werken tot een concept voorlopig ontwerp. Bij de maatregelen gaat het vooral om het plaatsen van zogeheten bollards (die het inrijden verhinderen) en de introductie van een 30 km/u zone, die elders in het Willemspark ook is doorgevoerd. Na vaststelling van het concept door de gemeenteraad wordt het verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019 worden uitgevoerd.