De Stadhouders gaat een nieuwe fase in. Voor het nieuwbouwproject langs de President Kennedylaan zullen bestaande kantoorgebouwen en het benzinestation van Texaco worden gesloopt om plaats te maken voor een ensemble van drie nieuwe gebouwen en een door de gemeente Den Haag aan te leggen binnentuin op het Verhulstplein.

Afgelopen week is begonnen met de sloop van het tweede kantoorgebouw, op de hoek van Kennedylaan en Stadhoudersplantsoen. Het benzinestation volgt binnen enkele maanden, zo is de verwachting.

Het nieuw te bouwen Frederik Hendrik (91 woningen, waaronder 49 luxe koopappartementen) op de hoek van de President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen krijgt 15 verdiepingen, de ernaast gelegen Maurits (luxe huur appartementen), aan de 2e Sweelinckstraat, en Casimir, aan de President Kennedylaan, worden lager met zes en acht bouwlagen.

De bouw start in februari 2018.

De sloopwerkzaamheden gezien vanaf de President Kennedylaan, waar vanaf 2018 het nieuwe project De Stadhouders wordt gerealiseerd. Foto onder: afgelopen week werd begonnen met de sloop van het kantoorgebouw op de hoek van het Stadhoudersplantsoen en de Kennedylaan.

Print Friendly, PDF & Email