Nederlanders hebben enorm veel bewondering voor de brandweer. Het is de hoogst gewaardeerde overheidsorganisatie en men voelt er de sterkste band mee. Zelfs in vergelijking met commerciële merken steekt het gerenommeerde bedrijven als Albert Heijn en Philips naar de kroon. De politie en Staatsbosbeheer staan op plaats twee en drie. Opvallend is ook het ijzersterke imago van de vier defensieonderdelen.

Een en ander blijkt uit het Overheid Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 5477 respondenten. Met het onderzoek, waarin Den Haag als ambtenarenstad een hoofdrol speelt, is eerst de bekendheid van alle overheidsinstellingen gemeten, waarna voor de bekendste honderd instellingen een vervolgonderzoek is gedaan naar het imago op 38 factoren. “De brandweer dankt zijn toppositie aan de kwaliteit van de medewerkers en het vertrouwen in de goede besteding van het geld,” verklaart merkadviseur Hendrik Beerda de onderzoeksresultaten.

Het verschil in populariteit van de ministeries is klein. Ze nemen alle een middenpositie in binnen de top 100 van favoriete overheidsinstellingen. Het ministerie van VWS staat aan kop. Beerda: “Dit beleidsterrein spreekt kennelijk het meest tot de verbeelding bij de burger. Maar wat er op de ministeries precies gebeurt, is een groot raadsel voor de meesten van ons. Het ministerie van Algemene Zaken heeft het onduidelijkste profiel.”

Met de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is vrijwel iedere Nederlander bekend. De waardering voor deze twee organisaties is echter uitzonderlijk laag. “Het CJIB wordt vanwege zijn ondankbare taak om boetes te innen als het minst sympathieke overheidsonderdeel gezien. Bij de Belastingdienst speelt de continue stroom van negatieve berichten over de organisatieproblemen een grote rol bij de weinig prettige sfeer rond de organisatie.”

Op vernieuwing scoort de overheid zwak. Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag komt als het meest vernieuwend uit de bus.

Tot slot heeft Beerda vastgesteld, dat protestanten, hoogopgeleiden en bovenmodaal verdieners de overheid het meest vertrouwen.

Print Friendly, PDF & Email