Mensen die in Den Haag en omgeving een sociale huurwoning zoeken, staan gemiddeld drie volle jaren (36 maanden) ingeschreven. Dat duurt zo lang, omdat – stellen Omroep West en NOS op basis van de resultaten van een eigen woningmarktenquête – “arbeidskrachten uit het buitenland, buitenlandse studenten en vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden.”

Dit beeld wordt bevestigd door een recente beslissing van de gemeenteraad van Den Haag, die akkoord ging met een voorstel van wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling) om op de Boekweitkamp in het stadsdeel Mariahoeve een nieuwe woonwijk met 86 woningen te bouwen. Daarvan komen er veertig in de categorie sociale huur. Die worden de eerste vijf jaar echter gebruikt voor het huisvesten van statushouders en asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Volgens het onderzoek van Omroep West en NOS hebben mensen die goedkoop willen huren in Zuid-Holland, last van de overspannen woningmarkt. Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft concludeert dat er voor kopers steeds minder aanbod is, want kopers met hoge inkomens blijven elkaar overbieden op elke beschikbare woning.

Mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek van Omroep West en NOS onderschrijven dit. Het vinden van hun droomhuis wordt bemoeilijkt doordat er weinig woningen op de markt zijn in de prijsklasse die zij zoeken. Boelhouwer denkt aan drie maatregelen: het opschroeven van de nieuwbouwproductie, een regulering van de huurprijzen door gemeenten en een betere verdeling van de bestaande huurwoningen. Dit laatste kan betekenen dat woningbouwverenigingen hun huurders gaan vragen door te stromen naar een andere woning die beter bij hun leefsituatie past.

Artist impression van de nieuwe woonwijk in Mariahoeve. (foto: Janssen de Jong Projectontwikkeling)

 

Print Friendly, PDF & Email