Steeds meer Hagenaars kiezen voor het delen van een auto. Zeker in wijken waar de straten erg smal zijn en er niet genoeg parkeerplaatsen zijn voor iedereen, is autodelen een goede oplossing.

De gemeente wil bewonersorganisaties en buurtinitiatieven met een buurtdeelauto helpen. In 2018 kunnen zij een bedrijfsparkeervergunning aanvragen voor buurtdeelauto’s en een gereserveerde parkeerplaats.

In 2018 wil de gemeente 5000 deelauto’s in de stad gerealiseerd zien. Op dit moment rijden er nog 2000 rond.

In het stimuleringsprogramma Autodelen 2017-2018 staat hoe wethouder Tom de Bruijn dit denkt te bereiken. Daarbij richt zijn programma zich niet alleen op de zakelijke markt; zoals SnappCar en MyWheels (community-netwerken die autodelen faciliteren) alsmede Greenwheels en Connectcar (die eigen deelauto’s aanbieden). Ook bewoners kunnen dus stimulerende maatregelen in het verschiet zien, zoals vernoemde gereserveerde parkeerplaats. Ook kan in buurten met een parkeerdruk hoger dan 90% een startsubsidie worden aangevraagd voor buurtdeelauto’s. Hiervoor is per initiatief 20.000 euro beschikbaar.

(Victor van Tol en Pascal Ontijd, oprichters van SnappCar dat met ruim 500 auto’s een van de grootste aanbieders van autodelen in Den Haag is; foto: SnappCar)

Print Friendly, PDF & Email