De gemeenteraad van Den Haag heeft kunnen voorkomen dat de subsidie voor City Mondial per 1 januari wordt stopgezet, zoals wethouder Rabin Baldewsingh wilde. De stichting probeert als informatiecentrum en -platform voor de Schilderswijk, de Stationsbuurt en Transvaal het toerisme te stimuleren. City Mondial behoudt in elk geval tot en met de zomer van 2018 de subsidie.

Volgens Baldewsingh is het potje waaruit City Mondial wordt betaald begin volgend jaar op. De stichting kan nog wel voor afzonderlijke projecten geld krijgen, maar de jaarlijkse subsidie van 158.000 euro houdt op. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil dat de subsidie in stand blijft.

Op voorspraak van CDA gaat het stadsbestuur onderzoeken of en zo ja in welke mate de ondernemers in dit gebied, verenigd in Haagse Veen, zelf een bijdrage kunnen gaan leveren.

Print Friendly, PDF & Email