Inwoners van Den Haag die in hun straat of buurt voortdurend overlast veroorzaken, kunnen voortaan ook een dwangsom tegemoet zien van maximaal 5000 euro per keer, tot een totaal van maximaal 25.000 euro.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om extra bevoegdheden op dit punt. Het mikt hierbij vooral op huizenbezitters en huurders in de particuliere sector. “De ervaring uit de Haagse praktijk leert onder meer dat soms instrumenten ontbreken voor de aanpak van woonoverlast in of vanuit koopwoningen en woningen in de particuliere huursector,” schrijven B en W aan de gemeenteraad.

De gemeente beschikt op grond van de Wet Aanpak Overlast al over mogelijkheden om maatregelen te nemen, variërend van een ‘goed gesprek’ tot en met uiteindelijk huisuitzetting. Een dwangsom is nieuw.

“De keuze voor een dwangsom zal afhangen van de inschatting van de effectiviteit ervan. Een dwangsom met een maximum van 5000 euro is werkbaar, omdat we zodoende rekening kunnen houden met de financiële situatie waarin de veroorzaker verkeert. De bepaling van de hoogte kan dan gebeuren op basis van de inschatting van de gevoeligheid die er is voor een dwangsom. De bevoegdheid van de burgemeester geldt voor alle woningen in de stad, dus ook voor de corporatiewoningen. Dat laat onverlet dat woningcorporaties nu al beschikken over instrumenten om woonoverlast middels gedragsaanwijzingen en huurrecht aan te pakken.”

Het college zegt de aanpak van woonoverlast hoog op de agenda te hebben staan en kenschetst die aanpak als ‘oplossingsgericht’. “Uitgangspunten zijn het recht op bescherming van slachtoffers van woonoverlast, vroegtijdig signaleren en optreden, het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzetting en een aanpak voor de onderliggende
oorzaken van woonoverlast,” aldus B en W aan de gemeenteraad.

 

Print Friendly, PDF & Email