Het leek zo’n gerechtvaardigde vraag: waarom geldt er op Scheveningen ook naast oplaadpalen voor elektrische auto’s een maximale parkeertijd van één uur? Terwijl de gemiddelde oplaadtijd van elektrische auto’s drie tot vier uur bedraagt. “Dat heeft dus geen zin,” aldus CDA-raadslid Michel Rogier, die daarover vragen stelde aan het college in Den Haag.

Rogier gaf daarbij het voorbeeld van parkeerzone 1206 ter hoogte van de Gevers Deynootweg, waar de maximale parkeertijd één uur bedraagt. Het raadslid: “Daar schieten dure oplaadvoorzieningen dus hun doel voorbij.”

Het antwoord van het college liet niet lang op zich wachten en haalde zo de stekker uit de discussie: “De laadpalen in de buurt van de Gevers Deynootweg 1206 zijn bedoeld voor bewoners en bedrijven in de buurt met een elektrische auto. Deze hebben een parkeervergunning waarmee in die zone voor onbeperkte tijd geparkeerd kan worden. Gedurende die tijd kan hun accu worden opgeladen. Voor alle openbare laadpalen in Den Haag gelden de parkeerregels van de betreffende zone waarbinnen ze staan. Het college ziet geen reden om daar de maximale parkeertijd te verlengen. Over het algemeen zijn er in Den Haag voor bezoekers voldoende andere plekken om te laden,” aldus het college.

Voor een overzicht van alle laadpunten in Den Haag: www.oplaadpalen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email