Een crimineel begint bijna altijd voor zijn 18de

Een crimineel begint bijna altijd voor zijn 18de

Een forse meerderheid van de overvallers, straatrovers en inbrekers begint zijn criminele carrière al op minderjarige leeftijd. Dat blijkt uit cijfers van het WODC in Den Haag, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van de straatrovers die in 2013 in Nederland werden veroordeeld, was 80 procent al voor zijn achttiende voor het eerst in aanraking gekomen met justitie. Bij overvallers was dat 66 procent, bij woninginbrekers 64 procent.

Van alle in 2013 veroordeelde woninginbrekers had 57 procent binnen twee jaar opnieuw een strafzaak aan de broek. Bij straatrovers was dit 51 procent en bij overvallers 37 procent. Het WODC signaleert een dalende trend. Zo was de recidive onder overvallers in 2004 nog 52 procent. Daders zijn bijna altijd mannen. Dat woninginbrekers vaker binnen twee jaar weer de fout ingaan dan overvallers, heeft er vermoedelijk mee te maken dat die laatsten hogere straffen krijgen en dus minder tijd hebben voor nieuwe misdrijven. Kanttekening bij de cijfers is dat relatief veel van dit soort misdrijven niet worden opgehelderd.

(bron: ANP)

Print Friendly, PDF & Email

Share This