Voordat het asfalt er daadwerkelijk ligt, zijn we jaren verder – maar terwijl Mark Rutte bezig was nieuwe ministers te verzamelen, zette zijn oogappel minister Melanie Schultz van Haegen nog even een belangrijke handtekening: de beslissing om te beginnen met de aanleg van een extra rijstrook op de A4 vanaf knooppunt Burgerveen naar de N14 bij Den Haag.

Feitelijk is dit het startsein voor de verkenning naar capaciteitsuitbreiding. Die is nodig, want op dit gedeelte van de A4, de drukste weg van Nederland, staat het verkeer met grote regelmaat vast. Eerder dit jaar liet de inmiddels ex-minister onderzoeken welke alternatieven er zijn voor verbetering van de doorstroming. De A4 is een van de belangrijkste landelijke noord-zuidroutes door de Randstad en vormt de verbindingsschakel tussen de stedelijke regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de mainports Schiphol en Rotterdam. Daarom is een goede verkeersdoorstroming op deze rijksweg van (inter)nationaal belang.

De verkenning gebeurt als onderdeel van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het doel van het meerjarenprogramma is om meer samenhang te brengen in investeringen in grote ruimtelijke projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer. Grote investeringsbeslissingen vragen om een zorgvuldige voorbereidingstijd, waarin alle mogelijke oplossingen verkend en afgewogen zijn.

Gedeputeerde Floor Vermeulen onderstreept het belang van deze beslissing: “Met de MIRT verkenning waarvoor de minister nu het startsein heeft gegeven, wordt een belangrijke stap gezet naar een betere doorstroming op dit deel van de A4. Dat heeft niet alleen effect op doorstroming op het hoofdwegennet, maar ook op het onderliggend wegennet. Wij pakken de regionale wegen in het gebied aan en leggen de Rijnland-route aan, de minister zet nu een stap in het verbeteren van de doorstroming op de A4. Samen werken we aan optimale bereikbaarheid!”

Print Friendly, PDF & Email