SJMG Health Investments heeft de Eisenhower Kliniek een kapitaalinjectie van twee miljoen euro verstrekt. Daarnaast neemt de Haagse investeringsmaatschappij een actieve rol in deze ‘eerste echte privékliniek van Nederland naar buitenlands voorbeeld’ op zowel strategisch als tactisch gebied. De Eisenhower Kliniek, gevestigd aan de gelijknamige laan in het Statenkwartier, is een orthopedisch expertisecentrum voor bot- en gewrichtsklachten.

“De kliniek onderscheidt zich door het bieden van maatwerk aan patiënten, zoals consulten van zestig of negentig minuten en de meest innovatieve behandelmethoden,” zegt Marcel Smolders, managing partner van SJMG. “Door omzetplafonds en toenemende prijsdruk in onderhandelingen met zorgverzekeraars worden zorgaanbieders uiteindelijk gedwongen om steeds minder tijd voor hun patiënten uit te trekken. En juist tijd is de basis van goede kwaliteit van zorg. Om die reden sluit de Eisenhower Kliniek bewust geen contracten af met zorgverzekeraars.”

SJMG Health Investments richt zich uitsluitend op de zorgsector en participeert in privéklinieken en zelfstandige behandelcentra. Daarnaast ligt de focus van het Haagse bedrijf op ICT-initiatieven, voornamelijk op het gebied van ‘digitale gezondheid’.

Print Friendly, PDF & Email