Wethouder duurzaamheid Joris Wijsmuller heeft namens de gemeente Den Haag het Nationaal Betonakkoord getekend. Doelstelling van het akkoord is 35% minder CO2-uitstoot in 2030, tot 95% minder uitstoot in 2050. “Deelname aan het Betonakkoord past bij de ambitie van Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Door de samenwerking van opdrachtgevers komt er meer vraag naar duurzaam beton en dat stimuleert snelle innovatie. Samenwerken betekent ook dat je niet alleen bezig bent om het wiel uit te vinden,” aldus Wijsmuller.

De Nederlandse betonketen is verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,7 megaton aan koolstofdioxide per jaar. Met het Nationaal Betonakkoord willen alle spelers in de betonketen, van opdrachtgevers en aannemers, tot producenten en leveranciers, de betonsector verduurzamen.

“De uitdaging waar we voor staan, het klimaatakkoord van Parijs en onze eigen ambitie, het is zo groot dat we het echt alleen samen kunnen doen. Den Haag werkt samen met Hagenaars aan de toekomst, maar dus ook met andere steden en instellingen,” aldus Wijsmuller.

Den Haag is samen met Rijkswaterstaat, Prorail, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Amersfoort nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord. Aan de hand van een zogenoemde Milieu Kosten Indicator (MKI) wordt de milieubelasting van het gebruik van beton in een bouwwerk uitgerekend. De MKI-waarden van verschillende aanbiedingen worden gebruikt bij de beoordeling van inschrijvingen. Door de minst milieubelastende aanbieding extra positief te waarderen, komt er meer ruimte voor vernieuwing en experimenten.

Het akkoord richt zich niet alleen op de reductie van CO2-uitstoot. De partijen die het Betonakkoord hebben ondertekend willen ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de concurrentiekracht, de groei van de werkgelegenheid en het vergroten van de export. De kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton blijven daarbij minimaal op het huidige hoge niveau.

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) verenigt 120 aangesloten betoncentrales en bevordert het gebruik van betonmortel in bouwwerken en constructies, waaronder duurzaam beton. De VOBN heeft een aparte brochure samengesteld over duurzaam beton die op de website van de vereniging is te lezen.

De eerste elektrische betonwagen, zo claimt Betoncentrale Twenthe. (foto: J. Jonker/VOBN)

 

 

Print Friendly, PDF & Email