10 advocaten hebben het veel te bont gemaakt

mainImage
10 advocaten hebben het veel te bont gemaakt

Het aantal klachten over advocaten is vorig jaar gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kwamen er 1020 klachten binnen, tegen 998 klachten in 2016. Van de klachten werden er 290 gegrond verklaard, evenveel als in 2016. Tien advocaten werden onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2016 waren het er elf. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

De advocaten werden onder meer geschrapt omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende opkwamen voor de belangen van hun cliënt. Sommigen waren al eerder herhaaldelijk berispt wegens nalatigheid en onzorgvuldig handelen. Hof en raden constateren verder dat er enkele veelklagers zijn die met bijvoorbeeld veel wrakingsverzoeken komen en met klachten waarvan de afhandeling onevenredig veel tijd kost. Begin 2017 waren er in Nederland 17.498 advocaten.

(foto en bron: ANP)


Foto: Digitaal Dagblad