Dagblad070 | Moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit NL-Indië

Moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit NL-Indië

mainImage
Moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit NL-Indië

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft vanmiddag de Adviescommissie individueel moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië geïnstalleerd. Deze adviescommissie zal vanaf morgen (1 juni) de gemeente adviseren over individuele aanvragen voor moreel rechtsherstel. De commissie wordt voorgezeten door S. Delhaye RA, voorzitter van het Indisch Platform. De andere commissieleden zijn mevrouw drs. A.W. Everts-Kuik namens de Nederlands-Indische gemeenschap en mevrouw drs. E. van der Waerden MA, gemeentearchivaris van Den Haag.

Op 1 juni gaat de individuele regeling voor moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië van start. Tot 31 mei 2019 kunnen particuliere woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden, die na de oorlog straatbelasting en erfpacht hebben betaald over de periode 1942-1945, een aanvraag doen.

De gemeente Den Haag heeft na de Tweede Wereldoorlog mogelijk naheffingen opgelegd aan Haagse woningeigenaren die in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië verbleven. Zij of hun nabestaanden moesten alsnog erfpacht en straatbelasting over de jaren 1942-1945 betalen. De gemeente was na 1945 sterk gericht op wederopbouw en koos waar het ging om gemeentelijke belastingheffing voor een strikt juridische benadering. Achteraf vindt de gemeente dat een te eenzijdige houding. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Den Haag hechten eraan het handelen uit die tijd recht te zetten en hebben daarom besloten tot moreel rechtsherstel.

Vanaf 1 januari 2018 geldt al de regeling Joods moreel rechtsherstel. De regeling moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië is conform deze regeling.

(op de foto van links naar rechts: A.W. Everts-Kuik, burgemeester Krikke, commissievoorzitter S. Delhaye en E. van der Waerden; foto: Valerie Kuypers)


Foto: Digitaal Dagblad