Nabestaanden van Pim Fortuyn zien Volkert van der G. "liever vandaag dan morgen'' naar het buitenland vertrekken. Maar hij moet dan wel écht gaan en ook in het buitenland blíjven. Dat laat advocaat Richard van der Weide namens de familie van Fortuyn weten naar aanleiding van de wens van Van der G. om te emigreren. Van der G. heeft vandaag een kort geding aangespannen tegen de Staat om onder zijn meldplicht uit te komen, zodat hij kan vertrekken. Deze maatregel is hem in 2014 opgelegd als voorwaarde voor zijn vervroegde invrijheidstelling. Hij moet zich eens in de drie weken melden bij de reclassering.

Van der Weide weet niet hoe het Openbaar Ministerie (OM) over de wens van Van der G. denkt en wat de rechter gaat beslissen. Maar hij benadrukt dat het de familie een geruststellend gevoel zou geven als Van der G. echt weg is, zegt Van der Weide. "Maar het moet geen trucje van hem zijn om alleen maar onder zijn meldplicht uit te komen. Daarom zou goed moeten worden toegezien op de naleving.''

(Pim Fortuyn met zijn chauffeur van toen Hans Smolders; bron: ANP)