Nederland en Indonesië gaan samen Nederlandse scheepswrakken in de Indonesische wateren beschermen. Dat moet voorkomen dat er opnieuw wrakken illegaal worden geborgen zoals eerder is gebeurd met de marineschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer. Dat hebben minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en zijn Indonesische ambtgenoot Retno Marsudi afgesproken. Blok is op tweedaags bezoek in Jakarta. Voor het eind van het jaar moet er een gezamenlijk team zijn dat een strategie gaat ontwikkelen voor de bescherming van de andere Nederlandse scheepswrakken. Er liggen nog minimaal 110 gezonken Nederlandse schepen in de zeeën rond Indonesië. Volgens Blok gaan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn Indonesische evenknie Arkenas ook nog onderzoek doen naar de locaties waar de drie verdwenen oorlogsschepen lagen. Ze moeten worden gemarkeerd als gedenkplaats.

Volgens Blok beseft de Indonesische regering heel goed dat de scheepswrakken van grote betekenis zijn voor Nederland. De locaties waar de Nederlandse schepen zijn gezonken moeten in kaart worden gebracht en beschermd. Het gebeurt regelmatig in de regio dat schroothandelaren schepen illegaal bergen. De Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer gingen in 1942 tijdens een slag met de Japanners met meer dan negenhonderd zeelieden ten onder. De schepen - oorlogsgraven met beschermde status - zijn in 2016 illegaal geborgen om het ijzer te verkopen. Volgens Blok zijn er geen aanwijzingen dat andere schepen zijn verdwenen.

(foto en bron: ANP)