De Raad van State oordeelt hard over zijn eigen kwaliteit. Dit schrijft de Volkskrant op basis van een intern onderzoeksrapport dat in het bezit is van de krant. Volgens de krant lijkt er sprake van een "verdeeld en naar binnen gekeerd huis." Een commissie van drie leden van de raad stelde het rapport in 2016 op. Volgens de commissie bestaan er "grote verschillen in betrokkenheid en inzet bij staatsraden." Ook ontbreekt een "gemeenschappelijk gedragen beeld" van waar de Raad van State voor staat. Er bestaat "een gebrekkige esprit de corps," aldus de onderzoekers. Een aantal anonieme staatsraden heeft tegen de krant gezegd dat scheidend vice-voorzitter Donner weinig oog had voor de interne verhoudingen. De Raad van State is onafhankelijk adviseur over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

(de Raad van State gevestigd aan de Kneuterdijk in Den Haag)