Dagblad070 | Smoezen asielzoekers beter in de smiezen krijgen

Smoezen asielzoekers beter in de smiezen krijgen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat voortaan anders toetsen of asielzoekers een andere seksuele geaardheid hebben of tot bekering zijn gekomen. Dat moet voorkomen dat de IND een asielzoeker die zegt homo te zijn, ten onrechte niet gelooft omdat hij daarover niet op een 'westerse' manier vertelt. De IND voelt lhbti'ers en bekeerlingen uitgebreid aan de tand om vast te stellen of ze de waarheid spreken. De dienst wil zo voorkomen dat asielzoekers dat als smoes gebruiken om in Nederland te mogen blijven. Wie homo is of christen is geworden, is in sommige landen immers niet veilig. Maar de IND heeft bij de beoordeling een westerse bril op en herkent daardoor niet-westerse homo's soms niet, klagen onder meer belangenorganisaties en regeringspartij D66. Als zij bijvoorbeeld niet hebben geworsteld met hun identiteit, vindt de dienst hun vluchtverhaal vaak al niet geloofwaardig.

Dat gaat veranderen, meldt staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie). De IND gaat voortaan op zoek naar "het persoonlijke, authentieke'' relaas van de asielzoeker. Zo voorkomt de dienst meteen dat die de medewerkers bedot door uit het hoofd geleerde standaardverhalen op te dissen. Ook trekt de IND extra geld uit voor de training van medewerkers, zodat die de vluchtverhalen beter kunnen beoordelen. Verder moet de dienst voortaan uitleggen of en hoe er rekening is gehouden met de verklaringen van bijvoorbeeld de partner van een homoseksuele asielzoeker of de kerk van een asielzoeker die christen is geworden. Foto's van romantische momenten of kerkelijke rituelen kunnen ook meewegen. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen is blij dat de IND aan "kennis en expertise'' wint, dat er "meer ruimte komt voor ander bewijs'' en dat "het persoonlijke verhaal leidend'' wordt.


Foto: Digitaal Dagblad