Deze donkere decembermaand is Lichtspoor Den Haag van start gegaan. Doel van Lichtspoor is om Hagenaars en Hagenezen met hun stadsgenoten in contact te brengen. De gemeente heeft de maand december uitgeroepen tot de maand tegen de eenzaamheid.

En dat kon op geen beter moment komen, want recent nog heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in zijn jaarlijkse monitor vastgesteld, dat (emotionele) eenzaamheid vooral toeneemt onder ouderen die maatschappelijke ondersteuning krijgen van hun gemeente. Van hen voelde 22 procent zich vorig jaar erg eenzaam, tegenover 17 procent in 2015. Het is een direct gevolg van de participatiesamenleving waarbij ouderen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis dienen te wonen, stelde het SCP. In de monitor wordt gemeten hoe burgers ervoor staan sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn gemaakt voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en het aan het werk helpen van kwetsbare groepen. In Nederland ontvangen circa 1,6 miljoen mensen deze hulp.

Juist in de feestelijke decembermaand wordt altijd extra benadrukt hoe fijn het is om met familie en vrienden samen te zijn. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Lichtspoor Den Haag, met Liane Wolfert als de drijvende kracht achter dit mooie initiatief, wil daar een oplossing voor bieden, onder meer door een ‘Gelukscaravan’ in alle acht stadsdelen van Den Haag te laten rijden, waar mensen zomaar een praatje kunnen komen maken. Het project omvat tal van activiteiten en zorgt ervoor dat elke Hagenaar of Hagenees zijn stadsgenoten kan ontmoeten. Voor een goed gesprek, of gewoon om samen iets leuks te doen.

Op de website www.lichtspoordenhaag.nl staat een uitgebreide maandagenda waarin alle activiteiten worden vermeld.

Print Friendly, PDF & Email