De rechter heeft het beroep van de gemeente Den Haag tegen een eerdere beslissing van de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) ongegrond verklaard. De AP weigerde ontheffing te verlenen om sekswerkers, een beroep dat per definitie informatie prijsgeeft over iemands seksuele leven, te mogen registreren.

De gemeente registreerde sekswerkers na het houden van een intakegesprek. Op basis daarvan kreeg een sekswerker een positief of negatief werkadvies. In combinatie met het verslag van het persoonlijke gesprek werd dit advies opgeslagen in een database van de gemeente of politie. Na protest van Proud (de belangenvereniging voor en door sekswerkers in Nederland) tegen deze werkwijze had de gemeente het registreren van sekswerkers opgeschort in afwachting van deze uitspraak van de rechtbank.

Proud laat middels een persbericht weten erg blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Advocaat Regien de Graaff: “Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor het beleid van de gemeente Den Haag, maar ook voor andere gemeenten die er tot nu voor kozen informatie over sekswerkers te registreren.”

Print Friendly, PDF & Email