In Den Haag is gisteren de Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel geïnstalleerd. Deze adviseert vanaf 1 januari 2018 de gemeente over de individuele aanvragen voor moreel rechtsherstel.

Per die datum gaat de individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel van start. Tot eind volgend jaar kunnen Joodse particuliere woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden, die na de oorlog straatbelasting en erfpacht hebben betaald over de periode 1942-1945, een aanvraag doen.

Burgemeester Pauline Krikke heeft deze commissie gisteren geïnstalleerd. De commissie wordt voorgezeten door prof. mr. G.J.M. Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. De andere commissieleden zijn mr. A. Dreese, mr. R.A. Kiek en mevrouw drs. E. van der Waerden MA, gemeentearchivaris van Den Haag.

Ook nam Krikke het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Daar dit een immorele aanslag is’ van historicus Robin te Slaa over de Haagse houding tegenover Joodse eigenaren na de Tweede Wereldoorlog. Op verzoek van de gemeente deed hij in 2016 onderzoek naar de houding van de gemeente tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955. Op basis van dit onderzoek is de gemeente in gesprek gegaan met Joodse vertegenwoordigers in Den Haag en heeft de gemeente besloten tot moreel rechtsherstel.

Print Friendly, PDF & Email