De leden van de gemeenteraad in Den Haag hebben hun eigen werkwijze onder de loep genomen en zijn blijkbaar tot de conclusie gekomen dat zij het publiek niet voldoende aanspreken. Voorlopig voor de duur van één jaar is namelijk besloten een aantal wijzigingen rond de raadsvergadering door te voeren. Daarmee wil de raad het debat aantrekkelijker maken.

De gemeenteraad wil actuele zaken een prominentere rol geven. Daarom komt er aan het begin van elke raadsvergadering een vast agendapunt voor actualiteiten. Raadsleden kunnen het college opheldering vragen over actuele onderwerpen.

Daarnaast wil de gemeenteraad het debat zelf stimuleren door interrupties meer ruimte te bieden. Interrupties gaan niet meer ten koste van de spreektijd die een fractie heeft. Een raadslid onderbreken mocht tot op heden alleen door het stellen van een vraag, straks mag het ook door het poneren van een stelling.

Nu interrupties geen (papieren) tijd meer kosten, wordt de totale spreektijd wel ingeperkt. Dat vergaderingen tot diep in de nacht duren, moet dan tot het verleden gaan behoren. Raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in principe rond middernacht afgelopen. Als er veel punten te bespreken zijn, begint de vergadering om 17 uur en eindigt die vervolgens rond 23 uur.

De nieuwe regels gaan in met de raadsvergadering van aanstaande donderdag 23 november.

Print Friendly, PDF & Email