Gerrit Zalm is door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den Haag. De benoeming gaat in op 1 januari 2018 en geldt voor vier jaar. Zalm volgt Inge Brakman op. Haar wettelijke zittingstermijn is verstreken.

De benoeming vond plaats op aanbeveling van de raad van advies, na overleg met de directeur-generaal van het CBS. Zalm is ook onder meer non-executive directeur van Shell en voorzitter Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De andere leden van de raad van advies van het CBS zijn Johan van Hall (Chief Innovation & Technology Officer en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO); Kees Vendrik (Chief Economist Triodos Bank); Frans van der Wel (hoogleraar externe verslaggeving Vrije Universiteit); en Corien Wortmann (bestuursvoorzitter van de Stichting Pensioenfonds ABP).

Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten en besluitvorming worden gebaseerd op betrouwbare statistische informatie. De raad van advies van het CBS heeft onder andere tot taak de directeur-generaal van het CBS desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van diens taken en bevoegdheden.

Print Friendly, PDF & Email