Bij alle commotie over de zaak Mitch Henriquez en de mogelijke demonstratie vanavond op het Hobbemaplein zouden we haast vergeten dat uit diezelfde Schilderswijk in Den Haag deze week ook een bericht van hoop kwam; en met kerst voor de deur willen we u dat niet onthouden.

In buurthuis De Mussen aan de Hoefkade – het oudste buurtcentrum van Nederland – zaten imam, rabbijn en pastoor aan een gezamenlijk kerstdiner, verzorgd door ‘maatschappelijk restaurant’ Resto VanHarte, waarbij ook enkele tientallen kinderen, bewoners en andere genodigden waren aangeschoven.

Alle drie gaven tijdens het kerstdiner een vredesboodschap mee, met name om in een tijd van hernieuwde spanningen in (onder meer) het Midden-Oosten “in gezamenlijkheid te benadrukken dat we ons niet uit elkaar laten drijven door politieke krachten; dat niet afkomst maar toekomst ons blijvende motto is in de Schilderswijk, de wijk van vrede en recht.”

Fatima Aboulouafa, als chef wijkzorg werkzaam op politiebureau Hoefkade, startte de avond met een indrukwekkende presentatie. “Het was een avond van uitwisseling en verbondenheid; en die liet nog maar eens in al haar facetten zien hoe de Schilderswijk een voorbeeldwijk aan het worden is, waar mensen van ruim 120 verschillende nationaliteiten vredig met elkaar samenleven,” aldus wijkbewoner Itai Cohn, een van de aanwezigen tijdens het unieke kerstdiner.

Print Friendly, PDF & Email