Groep de Mos en ChristenUnie/SGP komen vanavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Den Haag met een motie waarin zij burgemeester Pauline Krikke oproepen om de registratie van signalen van (mogelijk) terroristische aanslagen én de crisiscommunicatie sterk te verbeteren.

“De burgemeester benadrukte kort na de moordaanslagen van 5 mei dat er bij de dader ‘geen signalen zijn dat er meer speelt’, terwijl het juist op dat moment van belang was om alle mogelijke motieven van de dader, ook het terroristische motief, nadrukkelijk open te houden, zeker nu blijkt dat de politie begin maart, middels een anoniem briefje, is getipt met de waarschuwing dat de verdachte van plan zou zijn om een terroristische daad te plegen,” aldus de raadsleden Richard de Mos en Pieter Grinwis.

Zij vinden het zorgelijk dat het briefje waarin wordt gewaarschuwd voor de plannen van Malek F. niet bekend was bij de top van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. “Het gaat hier om de veiligheid in onze stad, daarbij moet de registratie en communicatie ten aanzien van mogelijk terroristische aanslagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en duidelijkheid gepaard gaan.”

Lees hier ons opiniestuk over deze zaak en de rol van de burgemeester.

Print Friendly, PDF & Email